-
اخبار ويژه

اطلاعیه


قابل توجه همکاران گرامی
بدینوسیله به اطلاع می رساند، سمینار منطقه آزاد بندر انزلی تحت عنوان " تکنیکها و مواد در دندانپزشکی مدرن " به تاريخ ديگري موكول شد كه متعاقباً اطلاع رساني خواهد گرديد.
با احترام
"انجمن علمی پریودنتولوژی ایران"