-
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

برگزاري مراسم ويژه براي قدرداني از اعضاي اولين هيات مديره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران در کنگره نوزدهم

مراسم ويژه اي براي قدرداني از اعضاي اولين هيات مديره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران در نوزدهمين کنگره بين المللي پريودنتولوژي ايران در تاريخ 16 الي 19 مهرماه سال 98 برگزار خواهد شد.

اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار

اسپانسر Diamond
اسپانسر Platinum
اسپانسر Gold
اسپانسر Bronze
همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
16132 نفر