-
صفحه اصلي | درباره کنگره | مکان و زمان برگزاري

مکان و زمان برگزاري


زمان برگزاري : 19- 16 مهرماه 1398 
مکان برگزاري: هتل المپيک تهران 


اسپانسر Diamond
اسپانسر Platinum
اسپانسر Gold
اسپانسر Bronze
همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
16177 نفر