-
صفحه اصلي | بخش علمي | مشاهده معرفي سخنرانان

مشاهده معرفي سخنرانان

پروفسور جيوواني سالوي- دانشيار و سرپرست تخصصي دپارتمان پريودنتولوژي دانشگاه برن سوييس

دانشيار و سرپرست تخصصي دپارتمان پريودنتولوژي دانشگاه برن سوييس1990: „Dr. med. dent“ degree.
1992-1994: graduate student in the Department of Periodontology and Fixed Prosthodontics at the University of Bern.
1994-1997: postdoctoral research associate at the University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA.
1998: board certified periodontist.
Since 1999: fellow of the International Team of Implantology.
Since 2003: member of the editorial board of Journal of Clinical Periodontology and Clinical Oral Implants Research.
2006: associate editor of Clinical Oral Implants Research.

ليست كلي معرفي سخنرانان

اسپانسر Diamond
اسپانسر Platinum
اسپانسر Gold
اسپانسر Bronze
همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
16149 نفر