مشاهده اخبار عمومي

عنوان خبر : تغيير تاريخ Stars virtual symposium Excellence in Implantology

خلاصه خبر : 25-29 بهمن ماه

شرح خبر :

به دليل استقبال همکاران و جهت فراهم شدن بستر براي پذيرش بيشتر شرکت کنندگان تغيير تاريخ به شرح زير اعلام ميگردد

نوع خبر : اخبار تخصصي

تاريخ خبر : 1400/10/08

ليست كلي اخبار عمومي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 209553 نفر