مشاهده پيامهاي بهداشتي

عنوان : بيماري پريودنتال و ارتباط آن با بيماري هاي ديگر

توضيحات :

بيماري پريودنتال يا بيماري لثه به بيماري اطلاق مي‌شود که از طريق توليد پلاک (ماده‌اي بي‌رنگ و چسبنده) توسط باکتري‌ها، بين لثه و دندان به وجود مي‌‌‌آيد. تحقيقات نشان داده است که بيماري پريودنتال با بسياري از بيماري‌هاي ديگر در ارتباط است. مدت زيادي باور بر اين بود که باکتري عاملي است که بيماري پريودنتال را به بيماري‌هاي ديگر در بدن مرتبط مي‌سازد اما مطالعات اخير نشان داده است که احتمالاً عامل اين ارتباط، التهاب باشد. بنابراين درمان التهاب نه تنها بيماري پريودنتال را کنترل مي‌کند بلکه به کنترل ديگر بيماري‌هاي التهابي مزمن در بدن نيز کمک مي‌کند.

بيماري لثه و بيماري ديابت

احتمال ابتلا به بيماري پريودنتال در افراد مبتلا به ديابت بيشتر است. علت اين موضوع، حساسيت بيشتر افراد مبتلا به ديابت در مقابله با عفونت است. در واقع، بيماري لثه اي اغلب به عنوان عارضه‌اي از بيماري ديابت در نظر گرفته مي‌شود. افرادي که ديابت آن‌ها تحت کنترل نيست، در معرض خطر بيشتري هستند. خونريزي از لثه، آبسه هاي متعدد و تحليل شديد استخوان ،لقي دندان دراين افراد شايع است. همچنين تحقيقات نشان داده است که بيماري پريودنتال، کنترل قند خون را براي بيماران ديابتي سخت‌تر مي‌کند. بيماري پريودنتال پيشرفته مي‌تواند قند خون را افزايش دهند که اين شرايط، افراد مبتلا به ديابت را در معرض عوارض بيشتري قرار مي‌دهد.

بيماري پريودنتال و بيماري‌هاي قلبي و مغزي

بيماري‌هاي قلبي

مطالعات مختلفي نشان داده است که بيماري پريودنتال با بيماري‌هاي قلبي در ارتباط است اما تاکنون مطالعه‌اي مبني بر اثبات رابطه علت و معلولي بيماري پريودنتال با بيماري‌هاي قلبي منتشر نشده است. اثبات اين رابطه به دليل شباهت عوامل خطر بيماري‌هاي قلبي و بيماري لثه، مشکل است. برخي عوامل خطر مشترک اين دو بيماري عبارتند از:

مصرف سيگار

تغذيه نامناسب

ديابت

جنسيت (مذکر)

تحقيقات نشان داده است که بيماري‌هاي پريودنتال خطر ابتلا به بيماري‌هاي قلبي را افزايش مي‌دهد. محققين بر اين باورند که التهاب ايجاد شده ناشي از بيماري پريودنتال مي‌تواند عامل اين ارتباط باشد. همچنين بيماري پريودنتال مي‌تواند شرايط بيماري قلبي را بدتر کند. افرادي که در معرض خطر ابتلا به بيماري اندوکارديت عفوني قرار دارند بايد قبل از درمان‌هاي دندانپزشکي، آنتي‌بيوتيک مصرف کنند. تعيين اين شرايط و تجويز آنتي‌بيوتيک توسط پريودنتيست و متخصص قلب انجام مي‌شود.

سکته مغزي

مطالعات اخير نشان دهنده وجود رابطه‌ بين بيماري پريودنتال و سکته مغزي است. در مطالعه‌اي که براي يافتن ارتباط بين عفونت دندان و سکته مغزي انجام شد، بررسي‌ها نشان داد احتمال داشتن عفونت دهاني در افراد داراي ايسکمي حاد عروق مغزي بيشتر است.

بيماري لثه و ديگر بيماري‌هاي سيستميک

پوکي استخوان

محققين ارتباط مستقيمي را بين پوکي استخوان و تحليل استخوان در فک نشان داده‌اند. مطالعات نشان مي‌دهد که پوکي استخوان منجر به از دست رفتن دندان مي‌شود. علت اين است که با ابتلا به پوکي استخوان، تراکم استخواني که از دندان حفاظت مي‌کند، کاهش مي‌يابد. در نهايت اين امر باعث مي‌شود تا دندان پايه محکمي نداشته باشد.

بيماري‌هاي تنفسي

تحقيقات اخير نشان دهنده رابطه بين بيماري پريودنتال و بيماري‌هاي تنفسي مي‌باشد. محققين نتيجه گرفته‌اند که بيماري پريودنتال باعث بدتر شدن حالاتي مثل بيماري ريوي انسدادي مزمن (COPD) شده و يا حتي ممکن است باعث ايجاد پنوموني، برونشيت و آمفيزم شود.

سرطان

مطالعات اخير نشان دهنده ارتباط بين بيماري پريودنتال و ابتلا به سرطان است. وجود التهاب مزمن، کليد رابطه بين انواع سرطان‌ها و بيماري پريودنتال مي‌باشد. محققين دريافته‌اند که مردان مبتلا به بيماري‌هاي پريودنتال 49% بيشتر به سرطان کليه، 54% بيشتر به سرطان پانکراس و 30% بيشتر به سرطان خون مبتلا مي‌شوند.

ليست كلي پيامهاي بهداشتي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 202707 نفر