مشاهده پيامهاي بهداشتي

عنوان : آيا جرمگيري دندان از شما در مقابل بيماري هاي قلبي محافظت مي نمايد ؟

توضيحات :

بر اساس تحقيقات سکته قلبي در افراد مسني که جرمگيري تخصصي انجام مي دهند در مقايسه با افرادي که کمتر به بهداشت دهان و دندان خود اهميت مي دهند، پايين تر است. در اين مطالعه 22000 تايواني 50 سال و بالاتر مورد بررسي قرار گرفتند و مشخص شد کساني که در سال هاي گذشته جرمگيري عميق تخصصي انجام داده اند، طي 7 سال پس از آن کمتر به سکته قلبي و مشکلات و بيماري هاي قلبي دچار شده اند.

جرمگيري عميق که کلسيفيه نيز ناميده مي شود، عبارت است از برداشتن پلاک هايي که روي دندان ايجاد شده و تا پاکتهاي خط لثه پيش رفته اند. اين پلاک ها بندرگاه باکتري هايي هستند که مي تواند منجر به بيماري هاي لثه شود. نتيجه نهايي در اين بررسي که در ژورنال به چاپ رسيده است، اثبات مي کند که يک جرمگيري خوب مي تواند خطر ابتلا به حملات قلبي را در شما کاهش دهد.

ليست كلي پيامهاي بهداشتي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 202701 نفر