مشاهده پيامهاي بهداشتي

عنوان : روش هاي کنترل پلاک

توضيحات :

چگونه مسواک بزنيم؟چگونه نخ دندان بزنيم؟آموزش روش صحيح نخ دندان زدن
ليست كلي پيامهاي بهداشتي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 202700 نفر