مشاهده پيامهاي بهداشتي

عنوان : ارتباط بين بيماري پريودنتال و سرطان مري

توضيحات :

آناليز باکتري هاي موجود در دهان نشان داده است برخي از انواع باکتري هايي که منجر به بيماريهاي پريودنتال مي شوند با افزايش ريسک سرطان مري در ارتباط هستند. به اين دليل که اين بيماري تا زمانيکه به مراحل پيشرفته نرسد کشف نمي شود نرخ زنده ماندن پس از ابتلا در يک دوره 5 ساله 15 تا 25 درصد است.

سرطان مري يک سرطان کشنده است و نياز فوري به راههاي جديد پيشگيري، طبقه بندي ريسک، و تشخيص زودهنگام دارد.

تحقيقات قبلي نشان داده بود که بيماريهاي پريودنتال با چند نوع سرطان ارتباط دارند، از جمله سرطان سر و گردن و دهان.

يک فالوآپ و بررسي روي 106 فرد مبتلا به سرطان مري انجام شد، و آب دهان اين افراد با آب دهان افراد سالم مقايسه گرديد که در نتيجه آن محققين دريافتند نوع خاصي از باکتري با ريسک بالاي سرطان مري ارتباط دارد. براي مثال سطح بالاتري از باکتريTannerella forsythia ريسک EAC را 21% افزايش ميدهد. براي مثال سطح بالاتري از باکتري Porphyromonas gingivalis ريسکESCC را 21% افزايش ميدهد.هر دو باکتري ذکر شده با بيماريهاي لثه در ارتباط هستند.

همچنين اين مطالعه نشان ميدهد تعداد کمتري از برخي انواع باکتريهاي دهاني ريکس سرطان مري را کمتر ميکند. براي مثال باکتريNeisseria ريسک EAC را کم ميکند. اين مطالعه تاييد ميکند که بهداشت خوب دهان و دندان از جمله مسواک زدن منظم و ويزيت هاي منظم دندانپزشکي، روش مناسبي براي مقابله با بيماريهاي پريودنتال و بيماريهاي مرتبط با آن هستند.

ليست كلي پيامهاي بهداشتي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 202696 نفر