-
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

برگزاري مراسم ويژه براي قدرداني از اعضاي اولين هيات مديره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران در کنگره نوزدهم

مراسم ويژه اي براي قدرداني از اعضاي اولين هيات مديره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران در نوزدهمين کنگره بين المللي پريودنتولوژي ايران در تاريخ 16 الي 19 مهرماه سال 98 برگزار خواهد شد.

اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242806 نفر