-
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

گزارش اولين المپياد علمي دستياران پريودنتولوژي کشور 1398

بسمه تعالي

گزارش اولين المپياد علمي دستياران پريودنتولوژي کشور 1398

با عنايت به برگزاري اولين المپياد علمي دستياران پريودنتولوژي کشور همزمان با نوزدهمين کنگره بين المللي پريودنتولوژي که با حضور 10 تيم دانشگاهي از سراسر ايران و طي 3 روز در محل هتل المپيک-سالن سيحون و با اسپانسري 6  شرکت تجاري و اعلام 3 تيم برتر کشوري،گزارش کامل اين المپياد به شرح ذيل تقديم ميگردد.

اولين المپياد علمي دستياران تخصصي پريودنتولوژي سراسر کشور همزمان با کنگره بين المللي پريودنتولوژي در مورخه ۱۶-۱۹ مهرماه ۹۸ برگزار شد.تيم دانشکده اي برتر اين المپياد که همزمان با کنگره برگزار گرديد از جوايز شايسته اي برخوردار شدند.هدف ازالمپياد ،ايجاد رقابت سالم و انگيزه بين رزيدنتهاي دانشکده هاي سراسر ايران و مسابقه علمي و عملي در راستاي مرور اجمالي تمامي نکات مربوط به اين رشته و برخورداري از نظرات اکثر اساتيد و مجموعا يک دوره مسابقه شاد و پرانرژي و سراسر هيجان علمي و عملي و همچنين مشابه سازي امتحان شفاهي بورد به منظور آشنايي رزيدنتهاي محترم و کاهش استرس و اضطراب آنها از اين مرحله امتحاني و انجام کار تيمي و بالا بردن دانش به روز خود در اين زمينه بود.

هر تيم متشکل است از3 نفر از رزيدنتهاي منتخب گروه پريودنتولوژي دانشکده مربوطه به همراه يک سرپرست تيم از هيات علمي که از طرف مدير گروه محترم  آن دانشکده معرفي گرديد.

مسابقات به صورتي حذفي گروهي بوده، بدين صورت که  تيم هاي دانشکده اي طي قرعه کشي ۲ به ۲ با يکديگر به رقابت پرداختند و در پايان رقابت مذکور يک تيم به مرحله بعد راه يافت.پس از مرحله اول حذفي، تيم هاي دانشکده اي برنده مرحله مقدماتي ،مجددا طي قرعه کشي در مرحله دوم با يکديگر به رقابت پرداخته و نهايتا  تيم هايي به مرحله فينال راه يافتند. در مرحله فينال تيم ها همزمان با يکديگر به رقابت پرداخته و به ترتيب تيم هاي برتر يزد،اصفهان و مشهد معرفي شدند.

داوران محترم هر مسابقه از هيات علمي دانشکده هاي داراي دوره دستياري بوده که توسط تيم برگزاري انتخاب شدند.

منابع و سوالات پيشنهادي مسابقه:

۱-هر تيم يک کيس پرزنت از درمانهاي انجام شده در بخش را به همراه داشته داشتند.

۲-مرحله اطلاعات علمي: شامل سوالات علمي از رفرنسهاي بورد تخصصي پريودنتولوژي يا اطلس هاي پريو-ايمپلنت  و يا کيسهاي درماني اساتيد داور بود

۳-مرحله اطلاعات عملي:۱-سوال مربوط به  تشخيص طرح درمان و شناسايي وسايل مربوطه بود 

۲-انجام کار عملي در زمان معين مانند بخيه زدن فلپ و ... 

گزارش کامل به شرح ذيل ميباشد:

در تاريخ بهمن ماه 1397 يک طرح پيشنهادي مبني بر ثبت،ايجاد و برگزاري المپياد علمي دستياران تخصصي تقديم انجمن پريودنتولوژي ايران شد.اين طرح مورد استقبال و قبول هيات مديره محترم واقع شد و روند کار از اسفند ماه سال 1397 آغاز گرديد.پس از طراحي و برنامه ريزي روند اجراي کار،در تاريخ 15/2/1398 نامه اي به مديران گروه بخش پريودنتولوژي دانشکده هاي داراي دستيار تخصصي سراسر کشور ارسال شد مبني بر معرفي المپياد و درخواست معرفي دستياران منتخب و سرپرست تيم دانشکده مربوطه به بخش دبيرخانه المپياد ارسال شد. پيرو نامه فوق 10 دانشکده اعلام علاقه مندي نموده و در همين راستا يک گروه واتس آپ جهت سرپرستان تيم و يک گروه جهت دستياران منتخب ايجاد گرديد. دانشکده هايي که اعلام آمادگي کردند دانشکده دندانپزشکي شهيد بهشتي،تهران،مشهد،اصفهان،شيراز،تبريز،بابل،همدان،قزوين و يزد بودند.

در تاريخ 29/3/1398 نامه مجددي براي سرپرستان تخصصي دانشکده هاي شرکت کننده در المپياد  مبني بر معرفي دستياران منتخب دانشکده و سرپرست تيم ارسال گرديد.بخش هاي شرکت کننده اسامي را ارسال نمودند. اعضا تيم ها و سرپرستان به شرح زير مي باشد.

گروه شهيد بهشتي

دستياران: دکتر مسکوچي، دکتر شجاعي، دکتر ثابت مقدم

هيات علمي: خانم دکتر اسماعيل نژاد،دکتر اردشير لفظي

  گروه همدان

دستياران: دکتر ايمان براتي،دکتر کامران لاهور پور ،دکتر فهيمه السادات هاشميان

هيات علمي:دکتر مراد هدايتي پناه

گروه تبريز:

دستياران:دکتر معيني،دکتر قاسمي راد،دکتر چيت سازها

هيات علمي:دکتر پورعباس، دکتر فرامرزي

گروه شيراز:

دستباران:

دکتر نجمه سرافراز، دکتر علي ازاديخواه، دکتر پربسا درخشان

اساتيد:

دکتر فرين کياني، دکتر ريحانه ابراهيمي

 گروه مشهد:

  دستياران: دکتر رجب زاده و دکتر کاشاني نژاد سال دو و سرکار خانم دکتر گنجه زاده سال يک

هيات علمي جناب اقاي دکتر فريد شيعه زاده. 

گروه قزوين:

دکتر منا اکبري، دکتر زهرا سلماني رزيدنت هاي سال۲

 دکتر محمد پور سال۱

اعضا هيات علمي:

دکتر سحر رفيعي دکتر آسيه مظفري

اسامي دانشکده دندانپزشکي يزد:

دکتر هرندي، دکتر فعال رستگار:سال دو

دکتر ظريف پور: سال يک

اعضا هيات علمي:

دکتر مونا حسين زاده دکتر مهرنوش توکلي

اسامي دانشکده دندانپزشکي اصفهان:

دکتر مرضيه هاشمي نژاد و دکتر مجيد شاهمرادي رزيدنت سال دوم و دکتر زهره افشاري رزيدنت سال اول

سرپرست:دکتر پريچهر بهفرنيا

بابل:

دكتر مهسا شيرزاد

دكتر فاطمه تشكر

دكتر مهرداد قلى پورهستند

استاد همراه هم آقاى دكتر مجيد فريدونى

تيم تهران:

دکتر علي همايوني

دکتر فرزانه پرصفر

دکتر مشکوه نعيمي

سرپرست تيم:دکتر نگار کانوني ثابت

پس از اعلام اسامي از طرف دانشکده و تشکيل کانال هاي اطلاع رساني نامه اي در تاريخ 14/5/1398 به سرپرست تيم ها مبني بر اعلام روند و قوانين و مقررات المپياد ارسال گرديد.

در تاريخ 11/6/1398 طي يک پوستر و ويس جدول مسابقات و روند آن در گروه هاي مذکور اطلاع رساني شد.

طي رايزني با رييس کنگره وقت جناب آقاي دکتر حسن سمياري براي دستياران شرکت کننده در المپياد کارت مخصوص صادر و ثبت نامه کنگره و پيش گنگره رايگان گرديد. در همين راستا براي سرپرستان تيم کارت مهمان ويژه کنگره صادر شد.

در تاريخ 1/7/1398 اطلاع رساني هاي نهايي و ارسال جدول مسابقات  براي عزيزان شرکت کننده و سرپرستان انجام پذيرفت.در همين راستا جهت ايجاد وحدت در المپياد يک تمپلت از طرف دبيرخانه المپياد آماده و براي تيم ها ارسال گرديد و موظف شدند که پاورپوينت و سخنراني خود را در اين تمپليت واحد که داراي لوگو کنگره و المپياد  بود،تهيه کنند.

طي 3 هفته مانده به شروع المپياد 3 کليپ با سخنراني دکتر بهزاد هوشمند رييس انجمن ،دکتر حسن سمياري رييس کنگره،دکتر احسان بيرنگ دبير المپياد و موشن گرافيگ معرفي کنگره تهيه و براي جامعه دندانپزشکان ارسال گرديد.

همچنين اطلاع رساني و معرفي المپياد توسط رييس انجمن در خبرکذاري هاي رسمي کشور انجام پذيرفت.

با مکاتبات و پيگيري هاي تلفني از سرپرستان تخصصي تيم ها ،تمامي دانشکده ها سوالات طرح شده اي را به المپياد ارسال نمودند بجز تيم بهشتي و تهران.سوالات به مخزن منتقل و مورد بررسي توسط تيم اجرايي قرار گرفت.

با اطلاع قبلي به تيم ها و مشارکت تمامي آنها در روز سه شنبه پيش کنگره قرعه کشي مرحله مقدماتي المپياد با حضور هيات ناظر شامل آقايان دکتر خندق آبادي و دکتر يزدانيان انجام گرفت و ترتيب مسابقات به شرح زير مي باشد.

مسابقات مرحله مقدماتي در روز چهارشنبه مورخ 17/7/1398:

مسابقه اول: شيراز-اصفهان

مسابقه دوم:همدان-قزوين

مسابقه سوم:بهشتي-مشهد

مسابقه چهارم:تهران-تبريز

مسابقه پنجم:يزد-بابل

در روز اول مسابقات با حضور تيم داوري شامل آقايان دکتر مهدي کدخدا زاده،دکتر جابر يقيني،دکتر ناصر سرگلزايي ،به ترتيب و سر وقت و بدون تاخير و مشکل انجام گرفت.هر مسابقه شامل دو بخش سوالات تئوري و عملي بود.تمامي سوالات در هر دو بخش بر طبق قرعه کشي توسط داوران و شرکت کنندگان صورت پذيرفت و لذا هيچ گونه دخل و تصرف يا نقشي در انتخاب سوالات از طرف هيچ فردي انجام نگرفت.در مرحله عملي سوالات شامل انواع روش هاي بخيه زدن و همچنين انواع روش هاي مسواک زدن بود.

پس از پايان رقابت ها در روز اول تيم هاي اصفهان،قزوين،بهشتي،تهران و يزد با پيروزي در رقابت هاي خود مستقيم به مرحله نيمه نهايي راه يافته و تيم مشهد هم به عنوان بهترين تيم پس از تيم هاي برتر مرحله مقدماتي به مرحله بعد راه يافت.

در روز چهارشنبه بعد از ظهر با اعلام تيم هاي برتر ،قرعه کشي مرحله نيمه نهايي با حضور تيم ها و هيات ناظر به سرپرستي دکتر هوشمند انجام گرفت.

بدين ترتيب که تيم ها و رقابت هاي مرحله نيمه نهايي بدين صورت بود.

مسابقات مرحله نيمه نهايي در روز پنجشنبه مورخ 18/7/1398

مسابقه اول:بهشتي-اصفهان

مسابقه دوم:تهران-يزد

مسابقه سوم:مشهد-قزوين

مرحله نيمه نهايي راس ساعت و با حضور داوران آقاي دکتر محمد کتابي،دکتر نيلوفرجنابيان،دکتر آسيه مظفري و دکتر رضا پورعباس برگزار گرديد. اين مرحله مانند مرحله مقدماتي بود با اين تفاوت که در مرحله عملي تيم هاي شرکت کننده بروي فک مصنوعي مبادرت به انجام درمانGBR نموده و توسط داوران نمره دهي شد.

در پايان رقابتهاي اين مرحله، تيم هاي راه يافته به مرحله فينال شامل اصفهان،يزد و مشهد بودند که طي قرعه کشي ترتيب ارائه پرزنتيشن آنها مشخص گرديد.

در مرحله فينال و با حضور داوران خانم دکتر فرين کياني،دکتر محمد رضا طالبي،دکتر اميرحسين فرهمند و دکتر سيامک يعقوبي انجم گرفت.ابتدا تيم يزد به اراوه کيس پرزنت يک کيس درماني انجام شده در بخش پرداخت و به ترتيب تيم هاي اصفهان و مشهد ارائه کيس نمودند. در مرحله بعدي فينال تيم ها يک پرزنتيشن موضوعي با انتخاب تيم در مورد پريو ايمپلنت پرداختند. در پايان فينال تيم ها به انجام رقابت عملي انجام درمان جراحي ايمپلنت بروي فک مصنوعي پرداختند.

پس از پايان رقابت ها و نمره دهي نوسط هيات داوران تيم هاي اول تا سوم به شرح زير بود.

تيم اول يزد

تيم دوم اصفهان

تيم سوم مشهد

لازم به ذکر است که جوايز تيم هاي برتر و هيات داوران و ساير تيم ها و سرپرست تيم ها به شرح ذيل بود.

تيم داوران توسط شرکت اعتماد منصور و بن تاژ هديه بايومتريال پودر استخوان و ممبران اهدا گرديد.

تيم هاي شرکت کننده کتاب غشاهاي آقاي دکتر لطف آذر توسط انجمن.

تيم هاي برتر اول تا سوم توسط شرکت بن تاژ کيت هاي جراحيZepd آلمان اهدا گرديد.

شرکت هاي اسپانسر المپياد:

1-شرکت بن تاژ پارس

2-شرکت مهرآرابن

3-شرکت فراديد دانش

4-شرکت رايان نوژان

5-شرکت اعتماد منصور

6-شرکت همانند ساز بن تجهيز

7-شرکت انتشاراتي رويان پژوه

با تشکر فراوان

دکتر احسان بيرنگ

دبير المپياد علمي دستياران پريودنتولوژي کشور 1398

اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242883 نفر