-
صفحه اصلي | ليست اخبار

ليست اخبار

عنوان خبرخلاصه خبرتاريخ خبرشرح كامل
گزارش اولين المپياد علمي دستياران پريودنتولوژي کشور 1398
شرح كامل
پايان اولين المپياد علمي دستياران تخصصي پريودنتولوژي کشور ۹۸
شرح كامل
اولين المپياد دستياران تخصصي جراحي لثه ايران آغاز بکار کرد

تهران - ايرنا - دبير اولين المپياد دستياران تخصصي پريودنتولوژي ايران از آغاز بکار اولين دوره المپياد تخصصي جراحي لثه خبر داد و گفت: اين مسابقه همزمان با برگزاري نوزدهمين کنگره بين‌المللي انجمن علمي پريودنتولوژي در هتل المپيک تهران در حال برگزاري است.

شرح كامل
بيماري لثه قابل پيشگيري است

تهران - ايرنا- رئيس نوزدهمين کنگره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران گفت: بيماري لثه‌اي با رعايت بهداشت و معالجه به‌ موقع، قابل کنترل و پيشگيري است.

شرح كامل
ارتباط ۹۰ درصد بيماري‌هاي لثه با رعايت نکردن بهداشت دهان و دندان

رييس نوزدهمين کنگره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران گفت: حدود ۹۰ درصد بيماري‌هاي لثه با رعايت نکردن بهداشت دهان و دندان ارتباط نزديک دارد.

شرح كامل
دريافت اپليکيشن نوزدهمين کنگره بين المللي انجمن پريودنتولوژي ايران

 

شرح كامل
برگزاري مراسم ويژه براي قدرداني از اعضاي اولين هيات مديره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران در کنگره نوزدهم
شرح كامل
<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 7

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242820 نفر