-
صفحه اصلي | بخش علمي | مشاهده معرفي سخنرانان

مشاهده معرفي سخنرانان

پروفسور جيوواني سالوي- دانشيار و سرپرست تخصصي دپارتمان پريودنتولوژي دانشگاه برن سوييس

دانشيار و سرپرست تخصصي دپارتمان پريودنتولوژي دانشگاه برن سوييس1990: „Dr. med. dent“ degree.
1992-1994: graduate student in the Department of Periodontology and Fixed Prosthodontics at the University of Bern.
1994-1997: postdoctoral research associate at the University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA.
1998: board certified periodontist.
Since 1999: fellow of the International Team of Implantology.
Since 2003: member of the editorial board of Journal of Clinical Periodontology and Clinical Oral Implants Research.
2006: associate editor of Clinical Oral Implants Research.

ليست كلي معرفي سخنرانان

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242853 نفر