-
صفحه اصلي | بخش علمي | مشاهده معرفي سخنرانان

مشاهده معرفي سخنرانان

دکتر جواد مهراني

متخصص جراحي لثه و ايمپلنتهاي دنداني- هيپنوتراپ

۱- استاديار بخش پريودانتيکس دانشکده دندانپزشکي ساري- دانشگاه علوم پزشکي مازندران

۲- عضو گروه مهندسي بافت دانشکده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشکي مازندران

۳- مدرک دوره مهندسي بافت از دانشکده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشکي تهران

۴- فلوشيپ ايمپلنت از دانشگاه ايالتي نيويورک آمريکا

۵- فلوشيپ درمان هاي پيشرفته ليزر از دانشگاه بن آلمان


ليست كلي معرفي سخنرانان

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242835 نفر