-
صفحه اصلي | بخش علمي | مشاهده معرفي سخنرانان

مشاهده معرفي سخنرانان

دکتر عماد کوثريه

- پريودنتيست

- فلوشيپ ليزر از دانشگاه آخن آلمان

- عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات ليزر در دندانپزشکي دانشگاه تهران

- M.S.C ليزر دندانپزشکي از دانشگاه آخن آلمانليست كلي معرفي سخنرانان

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242808 نفر