-
صفحه اصلي | بخش علمي | مشاهده معرفي سخنرانان

مشاهده معرفي سخنرانان

دکتر رضا ثنايي

RAY SANAI, D.D.S., M.S

Ceriticate in periodontics, May 2005 from University of Illinois at Chicago.

Certificate in NERB in periodontics, October 2005.

Diplomate of the American Board of Periodontolgy, May 2006.

ليست كلي معرفي سخنرانان

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242871 نفر