فراخوان ارسال مقالات

بیست و سومین گردهمایی انجمن پریودونتولوژی ایران

The 23rd Congress of the Iranian Academy of Periodontology

سال همایش هتل المپیک، تهران، ایران
مهلت ارسال مقالات دهم اردیبهشت الی پانزدهم خرداد ماه 1403

News

خلاصه ژورنال کلاب ششم دستیاران تخصصی پریودانتیکس هست که توسط انجمن پریودنتولوژی و با مدریتوری خانم دکتر آناهیتا مسکوچی گرامی در تاریخ ۲۲ دی ماه به انجام رسید با تشکر از ایشون بابت تدوین این چکیده و پذیرش این مسئولیت جمعه ۲۷ بهمن ماه در ژورنال کلاب هفتم منتظر حضور شما هستیم

New Approaches in Periodontal and Dental Implant Treatment ​​

Bone&Tissue Summit Symposium in cooperation with Iranian Periodontology Scientific Association

To receive your RFID cards, please contact the General Department of Continuing Education of the Medical Society of the Ministry of Health......

Conferences and Symposium​

Days
Hours
Minutes
Seconds

20CE-Points

New Approaches in Periodontal and Dental Implant Treatment

Why should I choose IAP?

IAP Members

if you want more information about IAP members and membership policies, click

پریودنتیت و سلامت مادر و نوزاد در دوران بارداری

پریودنتیت و بیماری های قلبی عروقی آترواسکلروتیک

Articles

پریودنتیت و دیابت

Complications and treatment errors in root coverage procedures

Avoiding errors and complications related to immediate implant placement in the esthetic area with a mucogingival approach

Scroll to Top