مشاهده مطالب تخصصي

عنوان : ارتباط بيماري لثه با سرطان ناي

متن :

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پيشگيري بيماريها سالانه در حدود 15000 نفر در امريکا مبتلا به سرطان مري مي شوند- سرطاني که از ناي يا گلو آغاز مي شود- فاکتورهاي ريسک شناخته شده ي اين نوع سرطان عبارتند از: مواد شيميايي، رژيم غذايي، وراثت و سن (در در اغلب سرطان ها مشترک هستند

براي اين مطالعه تيم تحقيقاتي 100 بيمار مبتلا و 30 فرد سالم را مورد بررسي قرار دادند.

آنها نمونه هاي گرفته شده از بافتهاي مري اين افراد را مورد بررسي قرار دادند و مشخص گرديد در 61% بافتهاي سرطاني باکتري مربوط به بيماري لثه وجود دارد.

اين يافته ها شواهدي را دارد که اثبات ميکند علاوه بر فاکتورهاي ريسک ديگر در ايجاد سرطان ناي، بيماري لثه ميتواند يکي از عوامل ابتلا به اين نوع سرطان باشد.

خلاصه مطلب : يافته ها شواهدي را دارد که اثبات مي کند علاوه بر فاکتورهاي ريسک ديگر در ايجاد سرطان ناي، بيماري لثه ميتواند يکي از عوامل ابتلا به اين نوع سرطان باشد.

ليست كلي مطالب تخصصي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 202702 نفر